Spoločnosť Scampo s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Potápačské práce a rekultivácia jazier

Potápačské práce

 • prieskum a záznam pod vodnou hladinou (foto, video)
 • čistenie dna
 • zváračské práce pod vodou
 • stavebné práce pod vodou
 • iné práce pod vodnou hladinou

Výstavba jazier a vodozádržných nádrží

 • projekcia jazier
 • výstavba jazier a vodných nádrží
 • výstavba vodozádržných nádrží v obciach
 • realizácia prírodných kúpalísk
 • rekonštrukcia starých kúpalísk doplnením o prírodný systém čistenia vody prostredníctvom bionádrží

Rekultivácia jazier a vodných plôch

 • štúdie uskutočniteľnosti, hodnotenia dostupných dát, alternatívne návrhy opatrení (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)
 • spolupráca so svetovými expertmi
 • čistenie jazier
 • odbahňovanie, odstraňovanie sedimentov
 • čistenie dna
 • rekultivácia brehov
 • realizácia ekotechnických opatrení špecificky zameraných na znižovanie eutrofie vôd (znečistenie živinami) a realizácia opatrení vedúcich k obmedzeniu a prevencii toxických vodných kvetov siníc v rekreačných, vodárenských a rybochovných nádržiach

Analýzy vôd (tečúce, stojaté)

 • analýza parametrov vôd dôležitých pre technologické procesy (vodivosť, pH, zákal, rozpustený kyslík, teplota, celkové množstvo fytoplanktónu)
 • stopovanie znečistenia vo vodných zdrojoch (merania kvality prítoku surovej vody, procesných vôd, kvalita vody na odtoku z hľadiska hygieny, ekotoxikológia a vplyv na životné prostredie recipientu)
 • vypracovanie štúdií stavu vôd návrhy opatrení na zlepšenie vybraných problémových parametrov podľa voľby zákazníka, štúdie uskutočniteľnosti
 • dlhodobé sledovanie kvality vôd pomocou kontinuálnych metód vzorkovania a analýz (vrátane diaľkového prístupu k hodnotám a vytvorenia alarmu), prevencia technologických rizík spôsobených kvalitou vody v technológiách
 • realizácia navrhovaných opatrení

Sinice a problematika biologického oživenia vôd

 • analýza jazier a spracovanie skutkového stavu jazera a problematiky siníc
 • posudková štúdia (sledovanie množstva siníc, zisťovanie príčin premnoženia siníc)
 • návrh opatrení
 • realizácia opatrení proti nadmernému výskytu siníc a biologického oživenia

Chladiace systémy

 • analýzy biologického oživenia chladiacich okruhov s cieľom zhodnotenia možných úsporných opatrení a zlepšenia chladiaceho účinku systému (odber vzoriek steru z povrchu chladiacich veží (stĺpov, stien, bazénov), analýza biofilmov – dokumentácia minerálnych inkrustov) – návrh opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality vody v chladiacom okruhu (zabraňovanie usadzovaniu minerálov, biologického oživenia a mrznutia chladiaceho média)
 • analýza legionel v chladiacich systémoch (z dôvodu pripravovanej legislatívy v EU, odber vzoriek, analýza, návrh opatrení)
 • analýzy a následný servis chladiacich okruhov